Systemisch werken: opstellingen, training,(paarden)coaching & mediation

Agenda systemische opstellingen & trainingen 2016

Een mens, team of organisatie kan te maken hebben met een hardnekkige situatie, zich herhalende gebeurtenissen, tegenslag. Soms voelt een situatie als onoplosbaar; negatieve patronen blijven bestaan en mensen lijken daarin onverbeterlijk te zijn. Ook als er mensen onverwacht of op onprettige wijze zijn vertrokken uit een organisatie, een groep of familie, kan dat onbewust veel invloed hebben op de onderlinge relaties en de samenwerking: het hele systeem beweegt mee. Het is groter is dan jezelf, mensen lijken erin gevangen te zitten. Mogelijk is er dan sprake van een verstoring van het systemische evenwicht en de daarmee samenhangende wetmatigheden:

 • binding tussen mensen (iedereen hoort erbij)
 • rangorde (waar sta je?)
 • balans in geven & nemen
 • bestemming: wanneer is het bereikt?

Annemieke Hijink biedt systemische begeleiding door samen te kijken naar de onderliggende dynamiek in een teamorganisatie of familie. Dat kan door consultatiegesprekken, het toepassen van systemische interventies en het begeleiden van systemische opstellingen voor uiteenlopende organisaties, teams of individuen. Dit werk is gebaseerd op de familieopstellingen en organisatieopstellingen, zoals dat is ontwikkeld door Bert Hellinger. Specifiek voor mensen in het maatschappelijk domein die te maken hebben met de gemeentelijke transities rondom WMO, jeugdzorg en participatie zijn er de Transitieopstellingen. Ook een individuele opstelling is mogelijk. Als organisatie/intervisiegroep/ etc. kun je ook stapsgewijs kennismaken met opstellingen. Bij een opstellingenbijeenkomst staat de eigen actuele vraag  centraal. In een individueel opstellingenconsult  geven figuurtjes of sjablonen inzicht in de dynamieken. Ook mediation kan op systemische wijze: we besteden aandacht aan de patronen en de omgeving waarin het conflict zich afspeelt, waardoor er op een diepere laag inzicht en opluchting ontstaat. 

Bureau hijink & zo werkt ook systemisch met paarden via systemische paardencoaching.  FLYER 'het paard en het geheel

De persoonlijke systemische begeleiding en opstellingen door bureau hijink & zo vindt plaats op het kantoor op de Vondellaan 110 in Utrecht of op het kantoor in Culemborg (tegenover station) of op een andere passende locatie. Als er wordt gewerkt met paarden is de vaste locatie de Paardenheerlijkheid in Beesd of wordt overlegd over alternatief.

bureau hijink & zo biedt: 

 • Begeleiding bij lastige processen; bij organisatieveranderingen, moeilijke levensfases en hardnekkige situaties in (samengestelde) families (zie verder informatie over samengestelde gezinnen en voor stiefmoeders
 • Begeleiding door middel van systemisch werken als het gaat over samenwerking, keuzes in het beleid, keuzes in de loopbaan, evenwicht privĂ©/werk, ziekteverzuim, (familie-)relaties, gezondheid
 • Begeleiding bij in company organisatieopstellingen
 • Begeleiding bij individuele opstellingen
 • Bijeenkomsten met open inschrijving voor systemische opstellingen in Utrecht & Culemborg (zie ook de flyer en  ervaringen bij opstellingen) voor vragen over familie, samenwerking, organisaties, relaties, gezondheid, werk
 • Toepassing van de systemische werkwijze als instrument bij intervisie en supervisie
 • Trainen van de systemische werkwijze voor mediators en andere professionals door trainingen en workshops over deze aanpak
 • Begeleiding van systemisch kijken naar mediations door middel van consultatieopstellingen voor mediators, als groep of individueel.

 

 

Annemieke Hijink - info@hijinkenzo.nl adres in Utrecht: Vondellaan 110 3521 GH Utrecht adres in Culemborg: Meerlaan 22 4103 XZ Culemborg telefoon: 030 281 9855 mobiel: 06 2152 6608