hijink & zoannemieke hijink

klanten

hijink & zo begeleidt individuele cliënten, zelfstandige professionals en organisaties, zoals:

Teambegeleiding &  paardencoaching:

 • Accon avm-accountants & adviseurs
 • Dekker Consult, voor Medtronics en Politie Amsterdam/Amstelland 
 • Frisse Blikken
 • Gemeente Culemborg 
 • Het Baken Elburg
 • IJsselgroep 
 • Landgoed Mariënwaerdt 
 • Lister Utrecht
 • Maarswerk Stadskanaal 
 • Marnix Academie Utrecht 
 • Merlijn Advies Groep Den Bosch, voor Gemeente Halderberge 
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Open Universiteit Heerlen 
 • Paléo Paardencoaching, voor SNS bank 
 • Rabobank Nederland 
 • Talent First Amsterdam voor Ahold en Heineken 
 • Welzijn Bommelerwaard 

Onafhankelijke procesbegeleiding & mediation:

 • Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
 • CMO Jeugdzorg Flevoland
 • Diverse families en familiebedrijven 
 • Dongemond College Raamsdonksveer 
 • Gebiedsmanagers Gemeente Almere
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Bergen (NH)
 • Gemeente Zeewolde
 • Home-Start Nederland 
 • Lokale Rabobanken 
 • Merlijn Adviesgroep Den Bosch, voor NS
 • Organisatie voor ouderenzorg in Brabant
 • Rabobank International 
 • Rabobank Nederland 
 • Samenwerkingsplatform voor verloskundigen
 • Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs
 • School voor speciaal onderwijs Utrecht 
 • Veerdienst in Rivierenland 
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede 

Trainingen conflicthantering & systemische inzichten ruziedynamiek:

 • AMV opleidingen
 • Arnhems Meisje opleidingen
 • Divorce Company
 • Elk Welzijn Culemborg 
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Utrecht 
 • Lister Utrecht
 • Vfas (Vereniging familierecht & arbeidsmediators)

Individuele systemische begeleiding, (paarden)coaching & intensive-trajecten:

 • particulieren
 • cliënten van zorgorganisaties of via therapeuten/behandelaars (Lister, Jeugdzorg, zelfstandig gevestigde therapeuten)
 • conflictprofessionals (mediators, advocaten, scheidingsbemiddelaars)
 • management- & directieleden zorg & welzijn
 • schoolleiders VO en PO
 • medewerkers ministeries (Buitenlandse Zaken, Defensie)
 • medewerkers bancaire sector

Leergroepen tafelopstellingen & individuele leertrajecten tafelopstellingen:

 • professionele begeleiders in conflictbegeleiding, coaching, organisatieadvies, onderwijs, zorg & welzijn, management

Leergroepen & workshops systemisch werken/tafelopstellingen:

 • Algemene Beroepsvereniging Counselors Abvc
 • Arnhems Meisje
 • Bert Hellinger Instituut Nederland
 • IJsselgroep 
 • Mediators in de Gezondheidszorg
 • Mediators regio Utrecht 
 • Merlijn Groep
 • Netwerk Arbeidsmediators
 • Netwerk Onderwijsmediation 
 • Paardencoachingcongres 
 • Projectmanagementbureau Gemeente Utrecht 
 • Vereniging Familierecht en scheidingsadvocaten Vfas
 • Wind Opleidingen

Werkwijze:

 • Leveringsvoorwaarden van hijink & zo
 • Klachtenregeling van hijink & zo
 • AVG:  hijink & zo gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar deelnemers en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de AVG-nieuwe Europese privacywetgeving. De persoonsgegevens worden gebruikt om deelnemers te informeren over activiteiten, veranderingen en actuele informatie en voor relevante mededelingen over workshops of programma’s. Voor uitschrijving bij hijink & zo kunt u een verzoek per mail indienen.
 • Aangesloten bij MfN (Mediatorfederatie Nederland) MfN reglement
 • Aangesloten bij Nobco (Nederlandse orde van Beroepscoaches), internationale ethische code (IEC)
 • Aangesloten bij een erkende geschilleninstantie volgens WKKGZ-richtlijnen
 • Activiteiten met jongeren  & begeleiding van zorgcliënten: VOG-verklaring
 • CRKBO-accreditatie docent voor training & opleiding