hijink & zoannemieke hijink

intervisie: versterken van teams

Een team of groep heeft aandacht en procesruimte nodig.  hijink & zo kan daarin met onafhankelijke intervisiebegeleiding aanvullend zijn. Voorbeelden van onderwerpen in intervisie:

 • omgaan met veranderingen
 • verschil en gemeenschappelijkheid
 • bewuste keuzes maken
 • verwerken van indrukwekkende gebeurtenissen
 • omgaan met verlies
 • onderzoeken van patronen
 • samenwerking en omgang
 • autonomie en zelfsturend vermogen
 • oog voor de betrekkingen
 • conflicthanterings- & herstelvermogen
 • oog voor team(ontwikkel)fasen en wat er nu nodig is

intervisiebegeleiding door hijink & zo: 

Wat deelnemers aan de intervisie zeggen over persoonlijke opbrengsten:

 • leren door fouten te maken
 • eerst waarnemen
 • zelfzorg, op tijd een stap achteruit zetten
 • zelf op onderzoek uitgaan
 • feedback geven en uitspreken wat me dwars zit 
 • onderdeel zijn van het team
 • mijn kwaliteiten verbeteren
 • elkaar spiegelen

aanvraag & informatie intervisie