hijink & zoannemieke hijink

systemisch werken 

In elke groep gelden de systeemwetten: binding, ordening, balans en bestemming. Als er zich veranderingen, ingrijpende gebeurtenissen, conflicten of reorganisaties voordoen, komen deze wetmatigheden onder druk te staan. Een systemische diagnose helpt om hierin helderheid te krijgen. Daarbij kijken we, door de symptomen serieus te nemen, naar de onderliggende patronen: wat doet deze groep om in stand te blijven, waar is diepgaande loyaliteit een belemmering geworden, welk overlevingspatroon is de norm geworden? Door middel van systemische interventies versterkt het herstelvermogen van een team of groep en kunnen zich weer gezonde(re) patronen ontwikkelen. 

Annemieke Hijink volgde de Master organisatieopstellingen en past systemische principes toe in begeleiding van organisaties & teams.

Begeleiding hijink & zo: