hijink & zoannemieke hijink

iuxta coaching

iuxta = dichtbij, onmiddellijk, gepaard gaan met.

Kijken naar (on)gezondheid -fysiek, mentaal, bedrijfsmatig- vanuit het fenomenologische veld. 

Elk symptoom heeft een taak. Het is verbonden met iets of iemand. Het brengt belangrijke informatie die anders aan onze aandacht kan ontsnappen. Maar wat? 

"Waarneming betekent: het nemen van dat wat zich uit het verborgene vandaan kenbaar maakt. De oud-Griekse betekenis van waarheid is: ‘onverborgenheid’. Wat oplost, komt meestal onverwacht en raakt; het komt eerder langzaam en dient het handelen en de vrede. Het doet recht aan allen en komt allen in het systeem ten goede."

De (innerlijke) kudde als wegwijzer naar herstelvermogen.  

De uitnodiging om samen het avontuurlijke onderzoek aan te gaan naar een symptoom in je lichaam, relatie, familie, leven, werk of organisatie. Iets dat zich mogelijk voordoet als ziekte of ongezond patroon, hardnekkig is, zich herhaalt, niet (meer) verklaarbaar is vanuit de analyse,  iets dat zich niet oplost, mogelijk nog loyaal is aan iets ouds. Bij deze manier van coachen bieden we ruimte voor vertraging, waardoor er tegelijkertijd versnelling kan plaatsvinden. Een deel dat ergens achterbleef kan wellicht worden opgehaald. Een deel dat wilde vertrekken kan mogelijk nu blijven. Schijnbare tegenstellingen krijgen oog voor elkaar. Innerlijk bewust-zijn neemt plek in en er komt ruimte voor nieuwe antwoorden.

We werken met wat er is op dat moment, fenomenologisch en systemisch. Aan tafel, op de grond en met de paarden. Er schijnt een nieuw licht op en de beweging die zich toont kan doorzetten en innerlijk landen.

Bronnen bij het systemisch coachen met het thema gezondheid: Stephan Hausner, Bert Hellinger, Peter Levine, Christl Lieben, Gabor Maté, Christa Renoldner, Franz Ruppert.

Activiteiten:

  • Individueel consult Zelf-gezondheid. Neem contact op voor een afspraak via 06 21526608 of vul het formulier in onderaan deze pagina.

Aanmelding consult zelf-gezondheid: onderzoek naar symptomen & patronen.