hijink & zoannemieke hijink

leergroepen systemisch werken

De leergroepen zijn ontwikkeld om toegepast systemisch te werken en zelfstandig en van elkaar te leren. Deze manier van leren en werken levert intense momenten van vakmatig en persoonlijk inzicht op, die blijvend doorwerken in het eigen begeleiderschap in uiteenlopende vormen van begeleiding.

Opbouw van de meerdaagse leergroepen:

  • 4 dagdelen, verdeeld over 3 dagen
  • basis van systemische kennis en ervaring uitbouwen naar toegepaste systemische interventies
  • doorgaand leerproces in de eigen praktijk
  • tussentijdse opdrachten
  • intervisie met collega-deelnemers
  • syllabus en tijdens training gebruik maken van beschikbaar materiaal
  • catering
  • deelnamecertificaat
  • optionele supervisiesessie ter afronding

leergroep tafelopstellingen 

leergroep systemisch werken paardencoaches

leergroep systemisch werken voor professionals in company

themabijeenkomsten oud-deelnemers leergroepen

supervisie

tips voor tafelmateriaal