hijink & zoannemieke hijink

leergroep tafelopstellingen

Het aanbod van deze leergroep past voor coaches, counselors, begeleiders van organisaties & families, mediators, opstellers, loopbaancoaches, counselors, adviseurs, P&O en  HR-professionals die gericht en systemisch willen werken en interveniëren aan tafel. Er is ruimte voor uitwisseling, uitproberen van materiaal, vragen van deelnemers onderzoeken. Je werkt aan je innerlijke houding bij het begeleiden van tafelopstellingen en het creëren van de holding space . Onderling is er intervisie en ruimte om te experimenteren  met verschillende vormen van vraagstellingen en met variaties in begeleiding. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Optioneel: een supervisiesessie na afloop. Voorkennis en ervaring met systemisch werken en opstellingen is van belang.  We nodigen je van harte uit bij het gezamenlijke leerproces.

Tafelopstellingen: 
 • geven een helder beeld van de innerlijke situatie
 • tonen het fenomenologische veld onmiddellijk
 • dienen als diagnose-instrument voor de begeleider
 • worden toegepast op een onderzoeksvraag en geven houvast
 • werken diepgaand door door beeld en fysieke beweging
 • versterken het zelfherstellend vermogen

Onderdelen van de leergroep tafelopstellingen:

 • eigen leerdoelen formuleren die van toepassing zijn in je praktijk als begeleider, mediator, adviseur, coach, counselor, therapeut, etc.
 • inzetten van deze methode in de eigen praktijk op een verantwoorde wijze
 • zelfstandig begeleiden van een tafelopstelling in de context die past bij je werk
 • herkennen en benoemen van dynamieken en patronen bij de deelnemer
 • uitwisseling en intervisie met collega's die systemisch werken
 • versterken van waarnemingsvermogens

Praktische informatie:

 • Live locatie: Bedrijvencentrum Rudolf Magnus in Utrecht. Parkeerplek aanwezig, gelegen tegenover station Vaartsche Rijn.  
 • je ontvangt voor de startbijeenkomst een inlogcode voor het downloaden van artikelen en informatie
 • tussentijdse huiswerkopdrachten & advies op maat
 • literatuurlijst bestuderen, aanvulling systemische kennis in de praktijk en aan tafel 
 • 2 x intervisieafspraak deelnemers
 • Facultatief: na afronding van de leergroep een supervisiesessie met eigen cliënt, georganiseerde intervisie/supervisiebijeenkomst of persoonlijke coaching na afloop van de leergroep. Neem hiervoor rechtstreeks contact op.

 Nodig:

 • je hebt systemische basiskennis / opleiding en ervaring met systeemopstellingen
 • we stemmen vooraf gezamenlijk af over je deelname 
 • je hebt bereidheid om praktijkervaring te delen
 • je gaat vertrouwelijk om met de informatie in de leergroep
 • je hebt commitment aan huiswerkopdrachten en intervisie
 • je wilt eigen leerdoelen stellen
 • je neemt verantwoordelijkheid voor aanvullende kennisverwerving d.m.v. literatuur.

Tips voor tafelmateriaal 

 • Tijdsinvestering per leergroep: 4 dagdelen contacturen  (1-2-1) en min. 2 dagdelen literatuur, oefen-& intervisieopdrachten.  Startbijeenkomst = online + 2 live vervolgbijeenkomsten. 
 • Vervolgbijeenkomsten: In afstemming met de actualiteit zijn ook de vervolgbijeenkomsten online of op locatie Bedrijvencentrum Vondelparc in Utrecht.  
 • In overleg is een locatie elders mogelijk, bijvoorbeeld bij aanmelding van specifieke beroeps-of studiegroep, regio of voor een groep collega's.
 • Accreditaties: MfN (mediators) 16 PE punten, Abvc (counselors) 16 PE punten, Vfas (familierecht- en scheidingsadvocaten) punten zelf aan te vragen.
 • Artikel van Annemieke Hijink in het boek Veldwerk over opleiden in tafelopstellingen 

CRKBO geregistreerd docent

Reacties van deelnemers aan de leergroepen: 

 • Wat heb ik in korte tijd veel van je kunnen leren. Je hebt een hele heldere en nuchtere manier van kijken naar hetgeen zich op tafel ontvouwt en dat in combinatie met een ongelofelijke veelzijdige kennis van systemisch werken. Je gebruikt de literatuur vaak ter onderbouwing en die parate kennis is zo fijn om te mogen ontvangen op die heldere manier. Dank daarvoor! 
 • Wat me het meest bijblijft is het oefenen en zo samen ontdekken wat er kan, hoe het werkt en wat de leerpunten zijn.
 • Dank, dank, dank voor je vakkundige begeleiding.(...) Hoe je invoelt, wat je voelt en ondertitelt voor leerlingen. Hoe je woorden geeft aan waarop je invoelt richting de coachee(s). Prachtig.
 • Wat mij het meest is bij gebleven is het besef dat je ook met tafelopstellingen naar het lijf van de cliënt kan en moet gaan. Dit is iets dat je vlug vergeet omdat je met "materiaal" werkt en niet met de mensen zelf in de opstelling.
 • Ik heb echt genoten van jouw deskundigheid. Ik leer ook door te zien en te ervaren hoe anderen het doen. Ik zou graag een tijdje de camera op je schouder willen zijn!
 • Ik heb de leergroep al meermalen aanbevolen aan mensen.
 • Het schema van het begeleiden van een tafelopstelling heb ik nu bij de hand liggen. Het is helpend om de mogelijke vragen telkens voor je te zien.
 • Ik heb genoten van je deskundigheid, je kennis en je betrokkenheid. Een fijne leermeester op mijn pad, van wie ik graag nog meer wil leren. 
 • Mijn stijl van “leading from behind” past goed bij dit werk. Ik blijf de ander uitdagen, maar houd genoeg afstand om niet dwingend te worden en het proces bij de ander niet te verstoren. Terwijl ik er nu over schrijf word ik er weer enthousiast van. Een feest van herkenning.
 • Met grote dank voor het inzicht dat liefde de drijfveer is.
 • Wat ik nog wil zeggen is dat ik in deze leergang veel geleerd heb van de andere deelnemers, maar zeer zeker van Annemieke, die met haar kennis vaak snel, op een heldere manier laat zien wat er speelt in de diverse situatie en hier met interventies beweging in krijgt. 
 • Leerzaam, mooie inzichten. Nu gewoon doen en inderdaad een eigen stijl ontwikkelen.

Praktische informatie:

 • Kosten training (tarief 2021/22) € 750,- ex btw. Inclusief materiaal, syllabus, certificaat, catering. De leergroep gaat door bij minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
 • Deelnamecertificaat
 • Optionele afronding met supervisiesessie eigen cliënt  
 • Ook te volgen als individueel leertraject
 • Na aanmelding is na 14 dagen voor startdatum geen annulering mogelijk, wel vervanging door een collega of deelname aan een vervolgleergroep.
AANMELDING: 
Ik heb interesse voor de leergroep tafelopstellingen, informeer mij svp over nieuwe data 2022
Ik heb interesse in individueel (online) leertraject tafelopstellingen
Ik heb interesse in een (online) workshop tafelopstellingen op maat
Ik heb interesse in een (online) individueel consult tafelopstellingen