hijink & zoannemieke hijink

opstellingen

Met regelmaat is er de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen via systemische opstellingen in een groep. Er zijn daarbij vraagstellers en representanten aanwezig. De bijeenkomsten zijn altijd op vrijdagmiddag.

Een opstelling is een methode om als individueel persoon de kern van jouw vraagstuk te onderzoeken. De samenhang van je vraag in relatie tot anderen in het systeem (familie, werk of relatie) wordt zichtbaar en dat verheldert. Vragen kunnen gaan over kinderen, relaties, opvoeding, conflicten, (keuzes in) werk, gezondheid of andere levensthema's die je op deze wijze wilt onderzoeken.

 • hardnekkige patronen in gedrag, gezin, gezondheid of gebeurtenissen
 • specifiek gedrag of terugkerende symptomen bij jezelf of in de organisatie
 • gezondheid en gezondheidssymptomen
 • versterken van herstel-en draagvermogen na een ingrijpende gebeurtenis in je gezin of je bedrijf
 • stagnatie van bepaalde ontwikkelingen in je leven of op het werk
 • thema's uit je eigen opvoeding en periode van opgroeien
 • opvoeding van je (pleeg-/stief-/adoptie-)kinderen
 • samengestelde gezinnen en adoptiegezinnen
 • verstoorde verhoudingen met je omgeving, ook bedrijfsmatig
 • problemen in persoonlijke relaties
 • issues van vroeger die je in je volwassen leven tegenkomt
 • ervaren van fysieke of mentale onbalans, onrust, symptomen
 • keuzes in het werk of in relaties
 • verlieservaringen en rouw
 • vraagstukken in de relatie tussen broer(s) en/of zus(sen)
 • conflicten in jezelf ervaren
 • zoeken naar de passende plek of positie
 • situaties in relatie met nationaliteit en culturen (bijv. intercultureel gezin / adoptie of in organisaties)

 Data 2021:

Locatie voor opstellingen in de groep: Educare, Hendrik Marsmanweg 16 Culemborg.  Route

Kosten deelname opstellingen in de groep:

Vraagsteller:

 • particulier: € 125,- inclusief 21 % btw
 • zzp: € 125,- exclusief 21% btw
 • bedrijf: € 150,- exclusief 21 % btw 
 • voor vraagstellers: kosteloos annuleren kan tot 10 werkdagen voorafgaand (= op de maandag in de week ervoor); bij afmelding daarna ontvang je factuur voor je deelname; vervanging is wel mogelijk.
 • mocht de bijeenkomst niet door kunnen gaan i.v.m. te weinig representanten, dan hoor je dat uiterlijk maandag voorafgaand. eventueel is een individueel consult mogelijk (meerprijs) als alternatief.

Representant:

 • eenmalige kosten:  particulier: € 25,- inclusief 21% btw en zzp & bedrijf € 25,-  exclusief 21 % btw. 
 • Bij herhaalde deelname als representant zijn er geen kosten.

Aanmelding vrijdagmiddagopstellingen

na aanmelding volgt de praktische informatie, factuur & routebeschrijving. 

ik meld me aan voor de volgende vrijdagmiddagopstellingen 14.00-1700 uur
ik wil graag meer informatie over begeleiding
ik wil informatie over een individueel systemisch consult
ik wil informatie over een online systemisch consult
particulier
zzp
bedrijf
vraagsteller
representant