hijink & zoannemieke hijink

begeleiding  

Begeleiding door hijink & zo is gericht op besef van het eigen verhaal, versterking van de autonomie en verruiming van de keuzemogelijkheden. De natuurlijke wetmatigheden binding, ordening, balans en bestemming bieden daarin houvast. Door het onderzoek vanuit deze uitgangspunten, bijvoorbeeld door middel van tafelopstellingen of systemisch bevragen, komt er zicht op mechanismen, dynamieken en (overlevings)patronen die in een mensenleven of in een organisatie zijn ontstaan en mogelijk niet langer dienend zijn. Vanuit het diepe besef dat deze zaken nodig zijn geweest om het vol te houden kan de toekomst zich weer aandienen, kunnen mensen hun -juiste- plek innemen en in hun leven en werk het verlangen en de eigen leidende principes naleven.

Verder, met de moed der hoop.

Elke begeleiding is maatwerk, in overleg met de vraagsteller: individu, duo, management, team, bestuur, familie, et cetera. De begeleidingsvormen zijn variabel:

informatieaanvraag voor begeleiding