hijink & zoannemieke hijink

begeleiding  

Begeleiding door Annemieke Hijink - hijink & zo is gericht op bewustwording, versterking van de autonomie en verruiming van de keuzemogelijkheden. De natuurlijke wetmatigheden binding, ordening, balans en bestemming bieden daarin houvast. Door het onderzoek vanuit deze uitgangspunten, bijvoorbeeld door middel van tafelopstellingen, paardencoaching of systemisch bevragen, komt er zicht op mechanismen, dynamieken, (overlevings)patronen en repeterende 'verhalen' die in een mensenleven, relatie, familie of in een organisatie zijn ontstaan en mogelijk niet langer dienend zijn. 

Vanuit het diepe besef dat deze zaken nodig zijn geweest om het vol te houden, dient de toekomst zich vrij aan. Mensen kunnen hun -passende- plek innemen in leven en werk en zowel individueel als in organisaties bieden eigen leidende principes, in al hun levendigheid, een helder lichtbaken.

Verder, met de moed der hoop.

Elke begeleiding is maatwerk, in overleg met de vraagsteller: individu, duo, management, team, bestuur, familie, et cetera. De begeleidingsvormen zijn variabel:

informatieaanvraag voor begeleiding