hijink & zoannemieke hijink

supervisie

Systemisch ondersteuningsaanbod voor begeleiders

1. Supervisie:

In een supervisieconsult kan een begeleider een eigen vraag onderzoeken op het gebied van de begeleiding met behulp van systemisch onderzoek. Er komt dan inzicht in mogelijke blokkades, stagnatie en ruimte voor nieuwe beweging. De begeleiding kan gaan over alle vormen van coaching, begeleiding, mediation, etc. Uitgangspunt is het verlangen of de vraag van de begeleider. 

2. Bypass:

Deze vorm van begeleiding is mogelijk als een begeleiding stokt en je vanaf jouw plek en positie niet verder kan. De cliënt of cliënten kunnen dan gediend zijn met een systemische interventie of een persoonlijk consult, dat de beweging weer op gang brengt. Dit in afstemming als het gaat over vertrouwelijkheid en rolverdeling. 

Voorbeelden: 

  • Een loopbaancoach komt met een cliënt in verband met een vraag die buiten de loopbaanbegeleiding valt en (eerst) van belang is.  De loopbaanbegeleiding kan daarna weer worden opgepakt.
  • Een mediator begeleidt twee deelnemers en het loopt vast; vanuit de mediation is geen actie of beweging mogelijk. Beide deelnemers krijgen een persoonlijk systemisch consult en dan kan de mediator vanaf de eigen plek weer verder.
  • Een persoonlijk coachingstraject waarin halverwege de cliënt - met de coach als waarnemer- komt om een paardencoachingsessie te doen. De uitkomsten daarvan worden meegenomen verderop in het coachingstraject. 
  • Een therapeut begeleidt een jong-volwassene die even genoeg heeft van het praten. Na een aantal sessies paardencoaching is er meer ruimte ontstaan om de dingen uit te spreken en kan de therapie worden vervolgd.

Tarief:

  • zakelijk: € 150,- per uur ex btw ( + evt. reiskosten)
  • particulier: € 135,- per uur ex btw (+ evt. reiskosten)

Ja, ik heb interesse voor een systemische supervisie of bypass.

supervisie
bypass