hijink & zoannemieke hijink

paardencoaching teams & groepen

Bij paardencoaching kunnen groepen -teams, management, bestuur, samenwerkingspartners, maatschappen,  wijkteams, familie(bedrijf)- met een eigen vraagstuk zich als het ware door het paard laten scannen op de systeembehoeften: wat is er nodig? De oeroude kuddewetten zijn ook op menselijke teams en groepen van toepassing.

Paarden interveniëren waar de systeemdruk het hoogst is. Ze werken -volgtijdig- de thema's die er spelen af en kunnen zo snel de kern blootleggen en zichtbaar maken wat er nodig is. De informatie uit zo'n paardenscan geeft diepgaand inzicht en biedt een diagnose van wat zich werkelijk afspeelt en welke herstellende interventies nodig zijn. Er komt weer beweging op gang en de richting wordt zichtbaar. Een paard kijkt met zachte ogen zonder oordeel: dit is wat er is. 

Systemische teamcoaching met paarden werkt op een diepe laag en geeft daardoor inzichten die op duurzaam doorwerken. Goed in te zetten bij:

  • reorganisatie of organisatieveranderingen
  • vraagstukken over leiderschap en positionering
  • hardnekkige patronen in een groep
  • start van organisatie, samenwerking, nieuwe activiteiten of producten
  • stagnatie van een proces en behoefte aan beweging
  • terugkerende conflictsituaties (ook mogelijk als onderdeel van een mediationtraject)
  • draagvlak voor koers, nieuwe afspraken, toekomst
  • verwerking van gebeurtenissen in de organisatie of het team
  • samengestelde teams vanuit verschillende organisaties, zoals sociale wijkteams of projectteams
  • families/familiebedrijven: vragen over binding, ordening, balans, bestemming

Basislocatie voor paardencoaching is de Paardenheerlijkheid  in Beesd. Route naar deze locatie. Deze activiteit kan desgewenst ook plaatsvinden op andere locaties,  in overleg met de klant.

Flyer: het paard & het geheel  

Annemieke Hijink is opgeleid bij Wind-opleidingen: Systemisch werken met paarden,  Gestalt & paardencoaching en teamcoaching met paarden en bij het Bert Hellinger Instituut: o.a. Master Organisatieopstellingen.

Aanvraag teamcoaching met paarden